baslikyeni.jpg

TOPLANTI TARİHİ: 14.05.2022

TOPLANTI YERİ: KASTAMONU İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ GÜRAY KOÇAK TOP. SALONU

TOPLANTI SAATİ: 13.00

 

 

G Ü N D E M:

1.     Açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı,

2.    Divan heyetinin oluşturulması,

3.    2021 yıllı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,

4.       Genel kurula katılan konukların tanıtımı ve konuşmaları,

5.    2021 yılı Denetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,

6.    2021 yılı Birlik Bilanço ve gelir-gider hesaplarının okunması,  görüşülmesi ve oylanması,

7.    2021 yılı İktisadi İşletme Bilanço ve gelir-gider hesaplarının okunması, görüşülmesi ve oylanması,

8.    Yönetim ve denetim kurullarının ayrı ayrı oylanarak ibrası,

9.    Görev şehidimiz Tahir Aydın’ın evlatları Azra ve Asya’ya tahsil hayatları boyunca Mart/2022 tarihinden itibaren toplamda 1.500,00 TL eğitim bursu verilmesi, burs miktarının her yıl enflasyon oranında artırılması ve Birliğimiz toplantı salonuna Tahir Aydın’ın isminin verilmesi hususlarının genel kurulun bilgisine ve onayına sunulması,

10.2022 yılı Birlik bütçe teklifi, bütçe faaliyetleri uygulama esasları ve çalışma programının görüşülmesi ve oylanarak karara bağlanması,

11.2022 yılı İktisadi İşletme bütçe teklifinin görüşülmesi ve oylanarak karara bağlanması,

12. Kooperatif Ve Üst Kuruluşlarının Denetimine Dair Yönetmelik ile belirlenen hükümlere uygun olarak dış denetim için hizmet alınacak seçeneklerle ilgili görüşme açılarak karar verilmesi, dış denetçinin 3568 sayılı kanuna tabi meslek mensuplarının tercih edilmesinin kararlaştırılması halinde, belirlenecek denetçiyle sözleşme yapılması hususunda yönetim kurulunun yetkilendirilmesinin görüşülerek karara bağlanması,

13.Yeni süt toplama merkezlerin yapılmasının desteklenmesi ve gerektiğinde ilçelerde şube açılması hususlarının görüşülerek karara bağlanması ve gerekli işlemlerin yürütülmesi konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

14.   Birlik hizmetleri için araç ve demirbaş alımı,  gerektiğinde satımı, menkul ve gayrimenkul kiralanması, ipotek alınması verilmesi, gerektiğinde bankalardan kredi kullanılması hususlarında yönetim kuruluna yetki verilmesi,

15.Orman işçiliği belgelendirme sınav organizasyonları ile ilgili faaliyetlerin yürütülmesi konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

16.Birim kooperatif ortaklarınca üretilen sütün pazarlanması, kooperatifler adına alıcı firmalarla sözleşme imzalanması, teminat alınması, borsa tescili ve muhasebe hizmetlerinin birlik tarafından yürütülmesi hususlarında yönetim kuruluna yetki verilmesi,

17.Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik, ilgili tebliğ ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak danışman çalıştırılması hususlarında yönetim kuruluna yetki verilmesi,

18.Tarım ve Orman Bakanlığınca birim kooperatif ortaklarına ödenecek olan süt,  hayvancılık ve diğer tarımsal desteklemeler ve benzeri diğer hizmetlerin Birlik tarafından yapılması, Sütün sınıflandırılması ve analiz desteklemelerinden yararlanmak için bölgesel laboratuvar kurulması ve faaliyete geçirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

19.Proje karşılığı kredi ve hibe destek veren Avrupa Birliğine,  Birleşmiş Milletlere, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme kurumuna, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansına,  Tarım ve Orman Bakanlığına, Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu’na (İFAD ) ve diğer proje finans kuruluşlarına birlik ve kooperatifler adına uygun projeler hazırlanması için gerekli çalışmaların yapılması, kredi veya hibenin tahsisi gerçekleştiğinde kullanılması hususlarında yönetim kuruluna  yetki verilmesi,

20. Birlik, birliğe bağlı birim kooperatifler ve kooperatif ortakları için Kırsal Kalkınma, TKDK ve diğer kredi ve finans kuruluşlarına proje hazırlamak ve izlemek amacıyla birlik bünyesinde oluşturulan proje destek biriminin faaliyetleri konusunda kooperatif temsilcilerinin bilgilendirilmesi,

21.Bakanlığımızla, Alman Kooperatifleri Konfederasyonu (DGRV) arasında yapılan protokol doğrultusunda uygulanan Türk Alman Kooperatifleri İşbirliği (TAKBİ) projesi kapsamında çalışmaların yürütülmesi ve uygulanması hususlarında yönetim kuruluna yetki verilmesi,

22.Birlik ile ilgili faaliyetlerin yürütülmesi için gerektiğinde şirket kurulması veya kurulan şirketlerden hisse alınması, Ticaret Borsası bünyesinde kurulmuş bulunan şirket yönetiminde görev alınması hususlarında yönetim kuruluna yetki verilmesi,

23.Yönetim ve denetim kuruluna ödenecek ücret ve yolluk miktarlarının görüşülerek karara bağlanması,

24.Dilek, temenniler ve kapanış.

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

ORKOOPGIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞIOrman Ve Su İşleri Bakanlığı   

Saturday the 2nd. S.S. Kastamonu Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Birliği © 2017 Durukan Tasarım - Free Joomla 3.5 Templates