baslikyeni.jpg

18-21 ekim tarihleri arasında Kuşadasında düzenlenen 1.Türk Tarım Vizyonu toplantısına Kastamonu Köykoop Bölge birliği olarak katılım sağlandı.

Ulusal nitelikteki 1. Türk Tarım Vizyonu; ‘‘Tarım ve Hayvancılıkta Aile İşletmeciliğinin Önemi ve Herkes için İletişim” başlığıyla Kuşadası Pine Bay Holiday Resort Hotel gerçekleştirildi.Ulusal nitelikteki 1. Türk Tarım Vizyonu; "Tarım ve Hayvancılıkta Aile İşletmeciliğinin Önemi ve Herkes için İletişim" başlığıyla Kuşadası Pine Bay Holiday Resort Hotel gerçekleştirildi.

 

Eğitim Programına Köy-Koop ve Hay-Koop Merkez Birliğine bağlı birlik başkanları, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı temsilcileri, kooperatif ortakları, akedemisyenler ve basın mensupları katıldı.

Açılışta, Köy-Koop Genel Başkanı Yakup Yıldız ve Hay-Koop Genel Başkanı Ahmet Ertürk birer konuşma yaptılar.

Program; Aile İşletmelerinde Et ve Süt Üretiminde Karlılık” Büyükşehir Yasası’nın Kırsalın Tarımsal Yapı ve Üretimine Etkilerinin Değerlendirilmesi ve Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi,” Arazi Toplulaştırma Politikaları, “Uygulamaların Etkinliğinin Değerlendirilmesi, Sorunlar ve Çözüm Önerileri” Tarımsal Mekanizasyon Politikaları, Destekleri ve Uygulamaların Değerlendirilmesi, Bilgi ve İletişim Teknoloji İhtiyaçlarının Belirlenmesi” “Üretici Örgütlenme Politikaları Örgütlerin Sorunları ve Kooperatif Desteklerinin Etkisinin Değerlendirilmesi,” Üretici Örgütlenme Politikaları Örgütlerin Sorunları ve Kooperatif Desteklerinin Etkisinin Değerlendirilmesi, Küçük Aile İşletmeciliğine Yönelik Tarımsal ve Kırsal Kalkınma Politikaların Etkinliğinin Değerlendirilmesi Geliştirilmesi, Herkes İçin İletişim Eğitimi konularında uzman akademisyenlerce verilen  eğitimlerden oluştu.

Toplantıda Aile Çiftçiliğinin Önemi Vurgulandı

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)’nün önerisi üzerine 2014 yılı, BM 66. Genel Kurulu’nda resmi olarak onaylanarak, Uluslararası Aile Çiftçiliği Yılı olarak ilan etmesi toplantının ana temasını oluşturdu.

Açlık ve yoksullukla mücadele ve doğal kaynakların korunması açısından aile çiftçiliğinin önemi vurgulandı . Dünyanın dikkatini çiftçi ailelerine ve küçük ölçekli çiftçiliğe çekmek, açlığın ve yoksulluğun ortadan kaldırılması konusunda girişimlerin küçük ölçekten başlaması gerekliliği ile gıda güvenliği ve beslenmenin sağlanması, geçim kaynaklarının iyileştirilmesi, doğal kaynak ve çevre yönetimi açısından etkinliğin sağlanması konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. Bunun yanı sıra, küçük aile işletmeciliğinin sürdürülebilirliğinin ve kırsal kalkınmanın etkin bir parçası olan Kooperatifçiliğin geliştirilmesinin önemine dikkat çekildi.

Kooperatiflerin yaşamış olduğu sorunların da ele alındığı toplantıda, bu sorunların çözümü yolunda atılacak adımlara hep birlikte destek olunması gerekliliği dile getirildi. Toplantı sonunda açıklanan ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na da bildirilen öncelik konular şu şekilde oldu; 

• Makine-Ekipman desteklerinin 2015 yılından itibaren devam ettirilmesi ve bu desteklerin Kooperatiflerin ortak makine parkı oluşturulacak şekilde kullandırılması,

• Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerinin, Bakanlığımıza sunduğu yatırım projelerinin Bakanlığımız tarafından kabulünden sonra Ziraat Bankasınca kredilendirilebilmesi, banka tarafından kooperatiflerimizden istenen ipotek ve kefaletin yeterli bulunmadığı gerekçesiyle sonuçlanamamaktadır. Bu uygulamanın yeniden değerlendirilmesi,

•  Sosyal Yardımlaşma Fonundan yararlandırılan kooperatiflerin ve ortaklarının ödenemeyen kredi borçlarının hibe sayılarak bu müzminleşmiş hale gelen sosyoekonomik sorunun sonlandırılması amacıyla konunun değerlendirilmesi ve ilgili Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımıza iletilmesi,

• Kooperatiflerin daha etkin, güçlü bir yapıya kavuşturulması ve üst kuruluşlar arasındaki, görev karmaşasının önlenmesi için, Kooperatif Merkez Birliklerinin birleşmesinin özendirilmesi.

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

ORKOOPGIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞIOrman Ve Su İşleri Bakanlığı   

Tuesday the 23rd. S.S. Kastamonu Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Birliği © 2017 Durukan Tasarım - Free Joomla 3.5 Templates