baslikyeni.jpg

Yem Karma ünitesi tesis projesi Birliğimizin 2009 yılında uygulamaya koyduğu en önemli projesidir. Bu projede, hayvancılıkta en önemli girdi olan yemin maliyetinin düşürülmesinin yanında üreticinin kendi ürününü değerlendirmesi ve daha kaliteli yem elde etmesi ayrıca piyasadaki yem ve ürün fiyatlarını regüle etmesi hedeflenmektedir

Yem tesisimizin İlk faaliyete geçtiği 2009 Yılında toplam 412 ton üretim yapılmış iken 2010 yılında 1001 ton, 2011 yılında 778 ton üretim gerçekleşmiştir. Bu üretim miktarı gelen talepler doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.Diğer taraftan üreticiye alternatif yem olarak Sütaş A.Ş. nin ürettiği Pelet yem satışı da yapılmaya başlanmıştır

Yem tesisimizde altı çeşit yem üretilmektedir. Kalite, fiyat ve ödeme kolaylığı bakımından birliğimizce sağlanan imkânlar üreticinin memnuniyetini kazanmış olup, pazarda giderek etkinliği artmaktadır.

Projenin uygulanma sahası olarak süt hayvancılığının yoğun yapıldığı Germeç bölgesi tercih edilmiş, Çetmi köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ortağı Mustafa Göksu ve ailesi tarafından Birliğimiz adına bağışlanan yaklaşık 3.000 M2 arazi üzerinde yatırım gerçekleştirilmiştir. 

Yem tesisi binasının yanında, süt toplama merkezi, eğitim merkezi, 60 tonluk kantar ve çevre düzenlemesi, ek melas ünitesi, çevre duvarları, aydınlatma ve trafo yapım işlerinin yaklaşık maliyeti 800.000.00 TL. yi bulmuştur.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından 159.000.00 TL. hibe alınmış Süt toplama merkezinin inşaatına Orkoop Merkez Birliğince destek olunmuştur.

 

ORKOOPGIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞIOrman Ve Su İşleri Bakanlığı   

Wednesday the 22nd. S.S. Kastamonu Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Birliği © 2017 Durukan Tasarım - Free Joomla 3.5 Templates