baslikyeni.jpg
İlimiz Batı Karadeniz bölgesinde yer almakta olup, yarı karasal iklimin tesiri altındadır. Buna bağlı olarak tarımsal etkinlikler ilimizde önemli yer tutmaktadır.
İlin toplam arazisinin % 64’lük bölümünü orman alanları kaplamaktadır. Tarım alanı ise ilimizin toplam arazisinin ancak % 28’ini kaplamaktadır. Bu arada il arazisinin % 2’lik bölümü ise yerleşim alanları ve kullanılmayan araziler kaplarken % 6’lık bölümü de çayır ve mer’a alanları kaplamaktadır.
İlimizde sulamaya elverişle tarım arazisi 212.587 Ha olup, toplam tarım alanı 367.445 Ha’dır. Sulanabilir alanın ancak 51.587 Ha’lık bölümü sulamaya açılabilmiştir. İlde sulamaya elverişli olup da sulanmayan alanın sulamaya açılabilmesi halinde ildeki tarım ürünlerinin verim ve üretim miktarlarında oldukça büyük artış sağlanacaktır.
 
 

Sulama Durumu

Hektar

Oranı %

Kuru tarım alanı

184.591

50.2

Sulamaya elverişli tarım alanı

-     Sulanmayan tarım alanı

-     Sulanan tarım alanı

212.587

122.295

52.381

49.8

TOPLAM

367.445

100

 
2003 Yılı tarım arazisi sulama durumu;
 

Devletçe sulanan alan (Ha)

Çiftçi tarafından sulanan alan (Ha)

Toplam sulanan alan Ha

Kuru alan

Ha

Toplam tarım alanı Ha

97.824

17.220

115.044

-

367.445

 
* Tarım İl Müdürlüğü veriler
Kastamonu ili hayvan varlığı;

CİNSİ

ADEDİ

CİNSİ

ADEDİ

Sığır

248.759

Manda

2.022

Koyun

80.680

Kıl keçisi

8.940

Tiftik keçisi

16.000

At

1.938

Katır

2.463

Merkep

16.854

Modern arı kovanı

49.196

Yerli arı kovanı

180 

            Tarım ve Hayvancılık ilimizin en önemli ekonomik faaliyet alanını teşkil etmektedir.İlimiz Batı Karadeniz Bölgesinde yer almakta olup,yarı karasal iklimin tesiri altındadır.Buna bağlı olarak tarımsal etkinlikler ilimizde önemli bir teşkil etmektedir.İlimizdeki tarım arazisi138.999 da ile il toplam arazisinin % 28 sini oluşturmaktadır.Ayrıca ilimizde 248.759 adet büyükbaş,
            Özellikle Hayvancılığın gelişmesi daha düzenli ve sürekli bir gelir olarak nitelendirilebilecek olan sütün değeri ile pazarlanmasına bağlıdır.İlimizde yıllardan bu tarafa süt pazarlamasında üretici mağdur olmuş,sütünü çok düşük fiyatlarda satmak durumunda kalmasının yanı sıra, parasını uzunca bir süre alamadığı dönemlerde oldukça sık yaşanmıştır.Süt üreticileri geçmiş yıllarda devletimizin kendilerine sağlamış oldukları kredi olanaklarından faydalanmak suretiyle hayvanlara ve de barınaklara sahip olmuşlardır.Bununla beraber de kendi aralarında örgütlenmek suretiyle kooperatif kurmuşlar ve güç birliği yaparak Kooepratifler Birliği çatısı altında toplanmışlardır.Bu örgütlenmenin sonucu olarak ta üretmiş oldukları sütlerini bağlı bulundukları Kooperatifler Birliği vasıtasıyla gerek Kastamonu içindeki yerel süt işletmelerine gerekse ülkemizin önde gelen süt işletmelerinden olan Ülker,Aytaç gibi bu sektörde söz sahibi firmalara değeri üzerinden pazarlayarak hem kendi ekonomilerine hem de Kastamonu ekonomisine katkıda bulunmuşlar ve hala da bulunmaya devam etmektedirler.
            Bu örgütlenme ile süt üreticilerimizin dış piyasa ile rekabet gücü artmıştır. Birliğimiz üreticilerimizin güç birliği yaparak kooperatif çatısı altında toplanması ve de sütlerini kooperatifleri vasıtasıyla pazarlanması konusunda ciddi çaba sarf edilmiştir.Bugün Birliğimize bağlı 51 adet sütünün pazarlanması kooperatifimizle müştereken yapılmakta,sütün satılacağı firmalarla sözleşme yapılmakta ve üreticinin parası güvence altına alınmaktadır.Birliğimizde bu faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla bir Ziraat Mühendisi’nin istihdamı sağlanmış ve teknik ve idari olarak ortaya çıkan sorunların çözümünde gerek kooperatiflere gerekse idari personele yardımcı olunarak sorunların aşılmasına çalışılmıştır.
            Bugün birliğimizce 6 bölgede (Germeç,Akdoğan,Bekdemirekşi,Yazıhamit,Aşağıemerce,Karaş ) kaliteli sütün toplanması amacıyla süt toplama merkezleri oluşturulmuş ve bu merkezler birim kooperatiflerimizin hizmetine sunulmuştur.Bu merkezlerde gerek sütlerin fiyatlandırılması için gerekse üretilen sütün AB normlarında olması için laboratuar faaliyetleri de hizmete girmiştir.Bu 6 bölgede:

BÖLGE

BÖLGE

KOOPERATİF

BÖLGE TOPLAM

HANE

TOPLAM

BÜYÜKBAŞ

NO

ADI

ÜYE SAYISI

NÜFUS

SAYISI

ARAZİ MİK.

HAYVAN SAYISI

1

AKDOĞAN

60

214

40

3900

431

A.TEKKE

50

280

60

3209

307

AŞ.ÇAYIRCIK

55

300

54

3524

349

YU.ÇAYIRCIK

30

223

51

2247

220

TEKEOĞLU

48

255

50

2992

380

MASATLAR

46

281

70

3840

470

KIRAN

30

208

31

2529

357

2

YAZIHAMİT

140

286

60

5325

316

(+KIRHA+İLÇE

 

126

40

2241

109

MERKEZİ)

 

 

 

 

 

ÇAYKİRPİ

 

205

55

1986

235

KADI

97

97

30

1200

98

BÖCÜ

 

182

36

1906

149

KABALAR

 

83

50

1530

100

KIZILCAÖREN

62

215

50

3560

264

KARACAKAYA

 

62

37

3376

73

ÖRHENLİ

 

102

31

2231

122

3

AŞ.EMERCE

56

 

 

 

 

YU.EMERCE

45

203

47

4127

328

KARAPÜRCEK

61

344

79

5710

529

KÖÇEKLİ

 

228

128

320

185

4

GERMEÇ

 

1278

194

7258

985

DONALAR

75

357

75

4815

935

ÇETMİ

118

977

120

11061

1155

BADEMCİ ES.

74

535

71

16055

870

BÜK

55

470

40

4036

427

UZUNKAVAK

92

516

89

7399

636

AYVALI

163

622

102

9233

890

KIZILCAÖRHEN

33

210

48

2625

468

KAYGINCA

33

279

46

3304

553

SAMANLİÖREN

32

238

34

2165

270

YEŞİLYURT

 

186

26

3000

142

5

BEKDEMİREKŞİ

 

367

52

3405

510

B.EKŞİ

87

 

 

 

 

OBRUCAK

 

265

44

2585

 

ALİBEŞE

57

216

45

1490

194

6

KARAŞ

 

 

 

 

 

KARAŞ

117

 

 

 

 

 
            Birliğimiz gerek az önce yukarıda bahsedilen 6 süt toplama merkezindeki şartların iyileştirilmesi gerekse bu süt toplama merkezlerine bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda yeni merkezler oluşturulması amacıyla Birliğimiz Ziraat Mühendisi Koordinatörlüğünde AB Yerel Kalkınma Girişimleri Hibe Proğramı kapsamında “Süt Toplama,Uygun Laboratuar Şartlarında Analiz ve AB Normlarında Kalite Artışı “ adı altında bir proje çalışması içerisindedir.Bu proje Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile koordineli olarak hazırlanmaktadır.

ORKOOPGIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞIOrman Ve Su İşleri Bakanlığı   

Wednesday the 22nd. S.S. Kastamonu Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Birliği © 2017 Durukan Tasarım - Free Joomla 3.5 Templates